Zriaďovateľ

Predstavenie

DRAMATICKÁ HRA PRE NAJMENŠÍCH

Dátum

Pi / 22.09.2023

Čas

10:00

Miesto

Divadelná sála

V rámci festivalu EDUFEST vám ponúkame workshop pod vedením lektorky Alžběty Ferklovej.

Dramatická výchova (ďalej DV) je jeden zo šiestich odborov estetickej výchovy a výchovy umením, v ktorom sa pracuje s prostriedkami a postupmi divadelného umenia, predovšetkým s mimetickou hrou (dramatickou hrou, hrou v úlohe). DV je možné označiť aj ako učenie priamym zážitkom a vlastnou skúsenosťou v jednaní, spoločným riešením problému (situácia) nielen intelektom, ale aj intuíciou, zapojením tela a emócií. DV s najmenšími deťmi je objavovanie zdanlivých maličkostí vo veľkom svete hry, príbehov a fantázie. Je to obdobie vstupovania do rolí, obdobie nekonečnej hry a spontaneity v bezpečnom prostredí pevných hraníc a jasných pravidiel. Tento seminár pre pedagógov/pedagogičky a študentstvo ponúkne všetkým prostredníctvom aktívnej účasti zažiť  prácu s riekankou, klasickou rozprávkou a príbehom s detským hrdinom. Účastníci/účastníčky sa tak budú môcť zoznámiť so základnými metódami a technikami dramatickej výchovy vhodných pri práci s deťmi predškolského veku.